Általános szerződési feltételek

1. Az általános szerződési feltételek célja

Az Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Kortárs Aukciósház Bt. (1075 Budapest, Károly körút 5/a. 1/2 em. 1., a továbbiakban: Szolgáltató) mint szolgáltató Webshopjára vonatkozó általános szerződési feltételeket a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) változásainak fokozott figyelembevételével.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Weboldalnak (a továbbiakban: Weboldal), figyelmesen olvassa el az Általános szerződési feltételeket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Ön a Weboldal használatával, megrendelésének leadásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános szerződési feltételeket, valamint a adatvédelemi tájékoztatóját. A tárgyak adatlapján megjelenített képek esetenként eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

Felhívjuk a figyelmét:

 • a Megrendelés és annak elfogadása szerződéskötést jelent a Fogyasztó és a Szolgáltató között,
 • a Szolgáltatónak küldött megrendelés a Fogyasztó szerződési nyilatkozata, mely amennyiben a Szolgáltató által késedelem nélkül visszaigazolásra kerül, fizetési kötelezettséget keletkeztet a Szolgáltató felé.

2. Az Adatkezelő adatai

Név:

Székhely:

Telephely:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Email:

Kortárs Aukciósház Bt.

1075 Budapest, Károly körút 5/a. 1/2 em. 1.

1137 Budapest, Újpesti rakpart 1. I/3.

01-06-794961

27058013-2-42

gallery@wilsoncohen.com

Amennyiben kérdése lenne jelen feltételekhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. A Kortárs Aukciósház Bt. minden hozzá beérkezett ezzel kapcsolatos emailt a benne foglalt személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb egy év elteltével töröl.

3. Értelmező rendelkezések

3.1. Weboldal

Szolgáltató weboldala a webshop.wilsoncohen.com domain név alatt érhető el. A weboldal főmenüjén keresztül az alábbi online tartalmak érhetőek el.

A Wilson & Cohen webshop tartalma webshop jellegű szolgáltatást biztosít. A Webshop jelleg kiterjed a tárgyak digitális fotóinak megtekintésére, illetve a kiválasztott tárgy megrendelésére, kifizetésére.

3.2. Szolgáltató

Jelen ÁSZF-ben Szolgáltató a webshop.wilsoncohen.com weboldal tulajdonosa és üzemeltetője, a Kortárs Aukciósház Bt.

3.3. Kereskedő

Jelen ÁSZF-ben Kereskedő minden olyan jogi és természetes személy, aki életvitelszerűen kereskedik műtárgyakkal.

3.4. Eladó

Jelen ÁSZF-ben Eladó minden olyan jogi és természetes személy, aki tárgyat értékesít.

3.5. Vevő

Az a jogi személy vagy természetes személy, aki tárgyat vásárol a Szolgáltatótól.

3.6. Látogató

Az a természetes személy, aki a webshop.wilsoncohen.com weboldalt internetböngészővel megnyitotta, az oldal tartalmát böngészi, de nem vásárolt még.

3.7. Vásárlás

Minden olyan tevékenység vásárlásnak minősül, amely tevékenység a webshop.wilsoncohen.com weboldalon indított és fizetéssel lezárt megrendelés.

3.8. Megrendelés

Minden olyan tevékenység megrendelésnek minősül amelyet a felhasználó indított, és a tevékenység folyományaként a webshop.wilsoncohen.com weboldal kosarába helyezett és azt lezárta a megrendelés gombbal. Az ilyen típusú tevékenység az oldalon mindaddig megrendelésnek minősül, amíg a megrendelt tárgy teljes vételára rendezésre nem kerül.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk.-ban és az Ektv.-ben foglaltak irányadóak. A Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

3.9. Kosár

A webshop.wilsoncohen.com weboldal azon funkciója, amely összegyűjti a kiválasztott és megrendelni kívánt tárgyakat , ahol a Felhasználó a megrendelés előtt áttekintheti a kosárba tett tárgyakat, azok közül törölhet, illetve törölheti a kosár teljes tartalmát. A kosárba helyezés semmilyen kötelezettséggel nem jár a Felhasználó felé.

3.10. Tárgy

Minden olyan termék eladásra szánt termék, mely megrendelhető a webshop.wilsoncohen.com weboldalon.

3.11. Fotó

Fotónak nevezünk minden olyan digitális termékillusztrációt, amely bemutatja a Szolgáltató által kínált tárgyakat.

4. Általános rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Ptk. és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra történő mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Önnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltatás igénybevételével Ön elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során az Ön által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módon és célból, a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek keretei között felhasználhatja.

A Szolgáltató az ÁSZF megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges változások a Weboldalon való megjelenéstől számítva lépnek életbe, és minden vásárlás alkalmával a megrendelés idejében fennálló feltételek kerülnek elfogadásra. 

A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et a vásárlók Weboldal felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül, és hogy a Weboldalt más domain név alá helyezze át.

Megrendelés

A Webshop tartalmának jelentős része elérhető bárki számára. A megrendelésnek és a vásárlásnak feltétele a szállítási és a számlázási adatok megadása.

A megrendelés során a következő adatokat kell megadnia a Szolgáltató részére:

 • Számlázási név vagy cégnév,
 • Számlázási cím,
 • Telefonszám,
 • Email cím
 • Cég esetében a cég adószáma.

A Szolgáltató e-mailben késedelem nélkül tájékoztatja Önt a vásárlás sikeréről. A leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok az Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelően, és az abban meghatározott ideig kerülnek megőrzésre.

5. A vásárlás folyamata

5.1. A vásárlást menete

 1. A kiválasztott tárgy adatlapján:
  1. A megrendeléssel egyidőben PayPallel (aranyszínű “PayPal” gomb) vagy amennyiben ningy PayPal fiókja, betéti vagy hitelkáryájával (fekete “Bank-vagy hitelkártya” gomb) – szintén a PayPal rendszerén kersztül – a megrendeléssel egyidőben ki is fizeti az adott tárgyat, VAGY
  2. A kiválaszott tárgyat a “Kosárba teszem” gombbal helyezze a Kosárba.
 2. Az oldal jobb felső sarkában a kosár ikonra kattintva befejezheti a megrendelést, fizethet vagy tovább böngészhet és válogathat a tárgyak közül. 

Amennyiben Ön a megrendelés leadását követően változtatni szeretne a rendelésen (pl. termékeket hozzáadni, esetleg törölni szállítási címet, címet módosítani), az elérhetőségek valamelyikén haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval. Több, mint 1 munkanappal a rendelést követően a Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés menet közben történő módosítására.

A megrendelések leadása a webshop.wilsoncohen.com Webshopban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a webshop.wilsoncohen.com webcímen. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevők részére.

A megrendelést összegző oldalon a Megrendelés gomb megnyomásával a vevő ajánlatot tesz, mellyel ajánlati kötöttsége keletkezik, melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül visszaigazolást küldünk. A Vevőnek akkor keletkezik fizetési kötelezettsége, ha 48 órán belül – vagyis késedelem nélkül – megküldi részére a Szolgáltató a visszaigazolást. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termék megnevezést, valamint a Vevő adatait. A szerződés nyelve magyar, de egyedi beállítást követően szerződéskötés angol nyelven is lehetséges. A megrendelés elektronikus úton kötött, de nem írásbeli szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma.

5.2. Fizetési lehetőségek

 • A Szolgáltatónál készpénzzel vagy bankkártyával
 • A Szolgáltató bankszámlájára történő utalással
 • A PayPal rendeszerén keresztül PayPal-fiókkal, vagy bankkártyával.

5.3 Átvételi lehetőségek

 • Személyes átvétel: a megrendelt vagy kifizetett tárgyak előre egyeztetett időpontban átvehetők a Szolgáltató bemutatótermében (1137 Budapest, Újpesti rakpart 1. I/3)
 • Megőrzés: a kifizetett tárgyakat a Szolgáltató díjmentesen korlátlan ideig megőrzi.
 • Kiszállítás: Magyarország területén belül a kiszállítás díja egységesen br. 10 000 Ft, külföldre egyedi árajánlat szerint. Az egyeztetés miatt, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

5.4. Adatbeviteli hibák javítása

Önnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webshopban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, továbbá a rendeléssel összefüggő adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

5.5. A tárgyak vételára

A Webshopban megjelenített tárgyak vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon, magyar forintban (Ft) van feltüntetve. A tárgyak vételára nem tartalmazza az esetleges kiszállítás költségét.

5.6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Az Ön által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató legkésőbb 48 órán belül visszaigazoló e-mail vagy telefonos visszahívás útján visszaigazolja az Ön részére. Ha Ön rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 munkanapon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól, és nem köteles megvásárolni a tárgyat, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazolást. E visszaigazolás a Szolgáltató részéről az Ön által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és Ön között.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt tárgyakat a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Az alkotások egy része kereskedő partnerek megbízásából kerülnek a webshopra, így előfordulhat, hogy a kereskedelmi partner eláll az alkotás eladásától, a megrendelés teljesítése lehetetlenné válik. A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti. A teljesítés lehetetlenülése esetén a Szolgáltató Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja. A visszautalással kapcsolatban Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A Szolgáltató mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságának fenntartása érdekében, azonban a szerződés létrejöttének pillanatában a Szolgáltató kereskedelmi partnere, mint a Szolgáltatón kívüli harmadik személy tevékenysége folytán, a Szolgáltató által előre nem látható okból a teljesítés lehetetlenné válhat, a lehetetlenülés beállta azonban nem teszi a Szolgáltató ajánlatát alkalmassá arra, hogy a Vevőt megtévessze, mivel a Szolgáltató az ajánlat megtételekor a beszerezhetőségi adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el.

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (tárgyak ára, elérhetősége, leírásstb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó például a 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. A tárgyak mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a tárgy leírása tartalmazza a tárgy jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18 életévet be nem töltött személy részére alkohol- valamint szexuális tartalmú terméket értékesíteni. Amennyiben a Vevő a regisztráció során megadta születési évét, úgy alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén azt a Szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti a tekintetben, hogy jogosult-e a Vevő részére a megrendelt termék értékesítésére. Ellenkező esetben a Vevőnek az adott termék megrendelésekor külön nyilatkozatot kell kitöltenie életkorára vonatkozólag. A Vevő teljes körű szavatosságot vállal az előző bekezdésben hivatkozott, a regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike, így különösen alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén a Vevő által megadott életkor nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri, illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Vevő köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Vevővel szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

6. Jog- és kellékszavatosság, jótállás

A Szolgáltató a teljesítés hibátlanságáért jótállási és szavatossági kötelezettség terheli. A szavatossági kötelezettség formái a jogszavatosság és a kellékszavatosság.

6.1. Jogszavatosság

A Szolgáltató minden általa értékesített tárgy tekintetében szavatolja, hogy a szolgáltatás tárgyán harmadik személynek nincs olyan joga, mely a jogosult jogszerzését akadályozná, vagy korlátozná. 

Ha tulajdonjog visszterhes átruházására irányuló kötelezettség esetén a tulajdonjog megszerzését harmadik személy joga akadályozza, a jogosult köteles a Szolgáltatót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el, vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a jogosult elállhat a szerződéstől és kártérítést követelhet.

Ha tulajdonjog visszterhes átruházására irányuló kötelezettség esetén a tulajdonjog megszerzését harmadik személy joga korlátozza vagy értékét csökkenti, a jogosult megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. Ha a tehermentesítés lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, a szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet, vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti.

6.2. Kellékszavatosság

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. Hibásan teljesít a Szolgáltató, ha a teljesítéskor a szolgáltatás tárgya nem felel meg a jogszabályban, vagy a szerződésben foglalt feltételeknek.

Választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – elállhat a szerződéstől.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított egyéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A kellékszavatossági igény érvényesítése során a Fogyasztó köteles megjelölni a tárgy azon hibáját, mely a kellékszavatossági igény gyakorlását megalapozza. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a tárgyat a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.3. Jótállás

A Szolgáltató szavatol minden általa értékesített tárgy eredetiségéért.

Az értékesített tárgy eredetiségét érintő hibás teljesítés esetén a jótállásból fakadó jogok és kötelezettségek a Szolgáltatót és a Fogyasztót a jelen ÁSZF kellékszavatossági szabályainak megfelelően jogosítják és kötelezik azzal, hogy a Fogyasztó jótállási igényét a megvásárolt műtárgy eredetiségével kapcsolatban felmerülő első megalapozott kétely tudomására jutásától számított 30 napon belül, de legkésőbb a tárgy átvételének napjától számított 3 éves jogvesztő határidőn belül érvényesítheti. Jótállási igénye érvényesítése során a Fogyasztó köteles bemutatni eredetiségigazolását a Szolgáltatónak, és megjelölni azokat az okokat, amelyek alapján a tárgy eredetiségét kétségbe vonja.

7. Elállás joga

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). Fogyasztó jogosult a tárgy adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a tárgynak,
 2. több tárgy szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott tárgynak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a Szerződés megkötésének napja és a tárgy átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

7.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt tárgyat a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett székhelyének címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül személyesen visszavinni, vagy postai úton, vagy futárszolgálat segítségével visszajuttatni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a tárgyat. A tárgy a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli.

A csomag Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött tárgy megvizsgálása. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A tárgy visszaküldésének díján kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a tárgyat, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a tárgyban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a tárgy jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Az elállási jogról szóló tájékoztató hiányában jogosult a Fogyasztó 12 hónapig gyakorolni az elállási jogát feltéve, hogy a Szolgáltató az elállás jogára vonatkozó tájékoztatót a vásárló részére tartós adathordozón megadta. Ebben az esetben az elállásra nyitva álló határidő a tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

8. Panaszkezelés

A vásárló a Webshopnak az áru (szolgáltatás) fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlenül kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére, mulasztására vonatkozóan szóban vagy írásban teheti meg panaszát. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a Webshop ügyfélszolgálati címével:

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látjuk el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot mi Önnel kötelesek vagyunk közölni. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz Önhöz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

9. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Ön között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára: 

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése, melynek elérhetősége:

Név:

Weboldal:

Székhely:

Levelezési cím:

Telefon:

Email:

Budapesti Békéltető Testület

bekeltet.bkik.hu

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

1253 Budapest, Pf.: 10.

(+36) 1 488-21-31

bekelteto.testulet@bkik.hu

A Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában Fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

10. Felelősség

Ön a Webshopot kizárólag saját felelősségére használhatja, és a használattal elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webshop használói által tanúsított magatartásért. Ön köteles gondoskodni arról, hogy a Webshop használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Ön teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben maradéktalanul együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges termékismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Amennyiben Ön a Webshopban kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.